Öğrencilerimize gerekli olan öz bakım becerilerini, günlük ve toplumsal yaşam becerilerini, dil ve konuşma ile alternatif iletişim becerilerini, okuma ve yazma becerilerini, sosyal becerileri, bedensel becerileri, doğru davranışsal becerileri kazandırmak ve bu becerileri gerçekleştirebileceği uygun ortamlar ve materyaller oluşturmak.