Psikolojik danışmanlık, bireylerin duygusal, zihinsel ve sosyal sorunlarıyla baş etmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan bir tür destek hizmetidir. Psikolojik danışmanlık, genellikle bir danışman veya terapist tarafından yürütülür ve bireyin yaşadığı zorluklarla başa çıkmasına, duygusal iyilik halini arttırmasına ve genel yaşam kalitesini yükseltmesine odaklanır.

Psikolojik danışmanlık süreci, bireyin duygusal durumu, düşünce kalıpları, davranışları ve ilişkileri üzerine odaklanır. Danışmanlar, bireyin kendisini daha iyi anlamasına, duygusal sorunlarını tanımlamasına, çözüm yollarını keşfetmesine ve olumlu değişiklikler yapmasına yardımcı olur.

Psikolojik danışmanlık, bir dizi farklı terapötik yaklaşımı içerebilir, ancak genellikle birey-merkezli, çözüm odaklı veya bilişsel davranışçı terapiler gibi yöntemler kullanılır. Bu süreç, kişisel gelişim, stres yönetimi, ilişki sorunları, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete gibi birçok konuda destek sağlayabilir.

Psikolojik danışmanlık, bireyin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem verir. Danışmanlık süreci, bir terapistle birey arasında kurulan güvenilir bir ilişkiye dayanır ve danışanın duygusal ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş bir yaklaşım benimser.

Verdiğimiz Hizmetler: Yetişkin Bireysel Terapisi, EMDR Terapisi, Aile Danışmanlığı